Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/xn--nstvedmotorklub-xlb.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 467
Næstved Motorklub Hovedafdeling - Referat fra Generalforsamling 2017

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/xn--nstvedmotorklub-xlb.dk/public_html/plugins/system/articlesanywhere/helpers/replace.php on line 94

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/xn--nstvedmotorklub-xlb.dk/public_html/plugins/system/articlesanywhere/helpers/replace.php on line 97

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/xn--nstvedmotorklub-xlb.dk/public_html/plugins/system/articlesanywhere/helpers/replace.php on line 101

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/xn--nstvedmotorklub-xlb.dk/public_html/templates/nmkha004/functions.php on line 191

Referat fra Generalforsamling 2017

NÆSTVED MOTOR KLUB

Gambakkevej 14, 4684 Holmegaard

CVR. 48676618

HOVEDAFDELINGENS GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2017

Torsdag den 23. feb.2017 blev årets ordinære generalforsamling afholdt i Nisseringens Cafeteria.

Formanden for Hovedafdelingen Arne Lodalbød velkommen til de 17 fremmødte medlemmer.

Herefter gik man over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

Arne Lodal foreslog som dirigent Flemming Nielsen, der blev valgt til at styre slagets gang.

Dirigenten konstaterede indledningsvis,at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt det løse i år.

Vi har været 349 medlemmer i 2016 mod 370 året før. Et stort velkommen til de nye medlemmer.

Vi har vundet 3DM i år, alle i MC-afdelingen. Herudover har vi hjemkørt rigtig mange 2. og 3. pladser i både Auto-og MC-afdelingerne. Her fra et stort tillykke med alle de flotte resultater.

Vi har i år modtaget i alt ca. kr. 18.000,- i lokaletilskud fra Næstved Kommune. Igen i år en stor tak for samarbejdet med Næstved Kommune.

Vi havde indbudt Kulturforvaltningen til at besøge os. Vi havde foreslået 2 datoer; men begge blev aflyst,da politikerne tilsyneladende ville besøge andre.

Vi har modtaget ca. kr. 22.000,00 i landbrugsstøtte til vores græsarealer og har netop sendt en ansøgning for 2017. Her har vi undladt at søge på området ved flagstangen, indtil alt jorden er planeret ud, og der er sået græs.

Vi har skiftet forsikringsselskab til Lokal Forsikring, da vi her fik bedre dækning til lavere pris.

I 2016 har vi købt ny friture, og den fungerer perfekt. Alt i alt fungerer køkkenet fint, og jeg vil gerne rette en stor tak til Susanne Graham og hendes personale for det gode samarbejde.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til Verner klinke og hans personale, som igen har passet salget på "Bakken".

Finn Rasmussen har stået i spidsen for arbejdet med udskiftning af taget på stuehuset, hvor han har fået hjælp fra Torben Dalskov m.fl. Tusind tak for det store arbejde til alle.

Vi har ikke haft de store naboklager i 2016, men som sædvanlig vil jeg opfordre til, at vi alle stopper og overholder træningstiderne. Som tidligere vil jeg også nævne vigtigheden af, at vi altid skal overholde vores lydgrænser.

Vi har fået nye lejere i stuehuset, nemlig Jacob og Thomas Zabell. De er i gang med haven og er ved at få styr på den.

Den nye Buehal er færdig; men både her og i ryttergården mangler en del el-arbejde med ekstra forsyning m.v.

Vi arbejder fortsat på at forbedre Net-og telefondækningen herude; men er ikke kommet ret meget længere end sidste år.

Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke ALLE, som har arbejdet for Næstved Motor Klub i 2016. 

Ligeledes en tak for samarbejdet til vores sponsorer, til Røde Kors, til afgående bestyrelsesmedlemmer og alle vores øvrige samarbejdspartnere.

Tak til Lene for den store arbejdsindsats med regnskabet i 2016.

Tak til Susanne, Verner og deres personale.

Tak til vores revisorer, og især Hans Jørgen Kold, der ønsker at stoppe efter rigtig mange år på posten.

Tak til medbestyrelsen, Auto-og MC-bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3.Forelæggelse af regnskab

Hovedafdelingens regnskab, der var uddelt til de fremmødte, blev gennemgået.

Hovedafdelingen har haft et overskud på kr. 107.366,51

Efter en del spørgsmål i forhold til enkeltposter i regnskabet, blev dette godkendt.

4. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

5. Valg.

Eftergeneralforsamlingen ser Hovedbestyrelsen således ud:

Formand Arne Lodal på valg hvert år

Kasserer Lene Andersen valgt til 2018

Sekretær Flemming Nielsen valgt til 2019

Formand fra MC Peter Mastrup på valg hvert år

Formand fra Auto Daniel Andersen på valg hvert år

Revisor fra MNKA Tom Nielsen valgt til 2019

Revisor fra NMKM Torben Dalskov valgt til 2018

Revisorsuppleant fra NMKA Morten G. Jensenvalgt til 2018

Revisorsuppleant fra NMKM Finn Rasmussen valgt til 2019

6. Eventuelt.

Finn Rasmussen laver et meget stort stykke arbejde på Nisseringen. Specielt efter hans arbejde som "formand" for udskiftningen af taget på stuehuset har vi i Hovedbestyrelsen besluttet at give ham kr. 2.500,- til hjælp til en"studietur" til USA for at se Motocross.

Den nye formand for Autoafdelingen Daniel Andersen præsenterede sig selv på opfordring fra en af de tilstedeværende.

Der fremkom også et spørgsmål fra en deltager på generalforsamlingen, om der nu var sikkerhed for, at de nye lejere i stuehuset ville overholde betingelserne (rengøring af toiletter og tømning af skraldespande). Med hensyn til dette er der i deres lejekontrakt indføjet, at overholdes betingelserne ikke, så stiger huslejen med det samme med kr. 1.000 pr. måned.

Der fremkom også et spørgsmål fra en deltager vedr. fordelingen af udgiften til forsikring af maskinparken på Nisseringen. Sidste år har den måske ikke været helt retfærdig, så derfor opfordres begge afdelinger til at få optalt deres maskiner og køretøjer, og sende denne optælling til kassereren, så der i år kan laves en rigtig fordeling.

Den tidligere omtalte omlægning af bækken i forhold til vores baneforløb lader vente på sig. 

Til sidst fik Arne ordet, hvor han takkede for genvalget.

Samtidig ridsede han op, hvad vores næste store opgaver er:

Omkobling af hovedtavlen, så der kan etableres strøm til arealet ved flagstangen og hovedindgangen.

Strøm til den nye buehal

Udvidelse med bedre badefaciliteter og toiletter i autogaragen.

Renovering af badeværelset i stuehuset.

Gennemgang og maling af murværk på ejendommen.

Overbygning af areal foran cafeteriet.

De gamle bildæk ved flagstangen er næsten væk, så lad os få fjernet de sidste i år.

Husk Alle - vi har Danmarks bedste Motorbane, så hjælp alle til.

Der vil snarest blive indkaldt til et fællesmøde for samtlige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i de respektive bestyrelser. Det er vigtigt, at vi kender hinanden, da vi alle arbejder for den samme klub.

Generalforsamlingen sluttede med et længe leve Næstved Motor Klub.

Referent: Lene Andersen