Dagsorden generalforsamlingen 2015

GENERALFORSAMLING Næstved Motor Klub
 
Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 i Nisseringen´s Cafeteria
 
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
Før generalforsamlingen ser hovedbestyrelsen således ud:
Formand Arne Lodal På valg
Kasserer Lene Andersen
Sekretær Jeanne Egebjerg På valg
Formand NMKA Bjarne Christensen Valgt på NMKA´s generalforsamling
Formand NMKM Peter Mastrup Valgt på NMKM´s generalforsamling
Revisor (NMKA) Tom Nielsen På valg
Revisor (NMKM) Hans Jørgen Kold
Revisorsupp. (NMKA) Morten G. Jensen
Revisorsupp.(NMKM) Finn Rasmussen På valg
NMK`s hovedbestyrelse